Ngày 13-6, UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu các sở, ban ngành liên quan về việc nghiêm túc phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

Công văn trên xuất phát từ thực tế Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi qua 2 tháng đi vào hoạt động nhưng quá trình phối hợp giải quyết TTHC giữa một số cơ quan với Trung tâm hành chính công hiện còn nhiều vấn đề tồn tại. Nhất là tình trạng chấp hành chưa nghiêm quy định phối hợp giải quyết TTHC.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Trung tâm hành chính công thường xuyên theo dõi, báo cáo tình hình chấp nhận quy định pháp luật trong phối hợp giải quyết TTHC. Trên cơ sở đó phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý kỷ luật đối với cơ quan, cá nhân vi phạm quy định về giải quyết TTHC.

Quảng Ngãi đề nghị kỷ luật cán bộ vi phạm quy định giải quyết thủ tục hành chính - Ảnh 1.

Quảng Ngãi sẽ kỷ luật cơ quan, cán bộ vi phạm quy định xử lý thủ tục hành chính. Ảnh minh họa (Ảnh: Tử Trực)

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan khi xử lý hồ sơ do Trung tâm hành chính công tiếp nhận chuyển đến, phải đồng thời thực hiện cập nhật xử lý quy trình, ti​ến độ trên phần mềm quản lý của Trung tâm hành chính công. Đồng thời ghi đầy đủ thông tin trên phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ để phục vụ cho công tác theo dõi, thống kê tiến độ, kết quả xử lý.

Công văn cũng đề cập nghiêm cấm việc các cơ quan, cá nhân tự ý yêu cầu người dân, tổ chức liên hệ nộp bổ sung hồ sơ, luân chuyển hồ sơ liên thông, nhận kết quả giải quyết riêng tại cơ quan mà không thực hiện thông qua Trung tâm hành chính công.

Trước đó, đầu tháng 5-2018, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2017 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo kết quả này, Quảng Ngãi là địa phương xếp hạng cuối cùng.

Tử Trực