Như vậy, sau 12 năm triển khai thực hiện theo QĐ 74, Sở GTVT đã có tờ trình thay thế quy định cũ.

Theo đánh giá của Sở GTVT, công tác quản lý và sử dụng lòng đường, hè phố ở TP HCM trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Nhưng qua quá trình rà soát, tổng hợp từ các đơn vị liên quan, Sở GTVT nhận thấy vai trò phối hợp tham gia công tác quản lý sử dụng lòng đường, hè phố của các sở, ban, ngành chưa được thể hiện đầy đủ. Quy định về sử dụng hè phố chưa đề cập và quy định một số hoạt động khác diễn ra trên thực tế như xây dựng, lắp đặt các công trình bên trên hè phố trong hành lang đường bộ; chưa quy định một số giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn cho người đi bộ tại các khu vực công trình dân dụng đang thi công, các giao lộ tập trung đông người; chưa quy định chi tiết điều kiện hè phố cần có để tổ chức các hoạt động có tính chất khác nhau như trông, giữ xe hai bánh, ôtô, kinh doanh dịch vụ…

Trong dự thảo quyết định thay thế QĐ 74 nêu quan điểm rất rõ: lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông; các trường hợp sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố vào mục đích khác, trường hợp đặc biệt sẽ do UBND TP quyết định nhưng không được làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông. Việc quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố phải bảo đảm tuân thủ pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Cụ thể, trường hợp sử dụng tạm một phần hè phố để tổ chức đám tang, đám cưới; trông giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, lễ hội; trung chuyển vật liệu, phế thải phục vụ công trình hộ gia đình…, phải bảo đảm chiều rộng cho người đi bộ lưu thông tối thiểu từ 1,5 m; nếu không bảo đảm phải có lộ trình thay thế. Trường hợp sử dụng tạm một phần lòng đường tổ chức hoạt động văn hóa và điểm trông giữ xe phục vụ hoạt động này; trung chuyển rác thải sinh hoạt; bố trí điểm trông giữ xe có thu phí thì phải bảo đảm phần lòng đường còn lại cho phương tiện lưu thông có bề rộng tối thiểu đủ 2 làn ôtô cho một chiều đi và không áp dụng trên các tuyến đường đặc thù do UBND TP quyết định…

P.Anh - T.Hồng