Chiều 14-8, UBND TP HCM đã họp báo triển khai kế hoạch của UBND TP thực hiện kết luận 1037/2019 của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm ở quận 2. 

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan chủ trì buổi họp báo.

Mở đầu buổi họp báo, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông đọc thông báo kết quả thực hiện Thông báo số 1483/2018 của TTCP về kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến khiếu nại của công dân về KĐTM Thủ Thiêm.

Xác định ranh 4,39 ha hướng mở rộng trọn ô, trọn thửa

Theo đó, ngay khi có Thông báo số 1483, Chủ tịch UBND TP đã ban hành kế hoạch thực hiện và chỉ đạo các sở ngành, các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu cho UBND TP thực hiện nghiêm túc, dứt điểm Thông báo trên.

TP HCM thực hiện dứt điểm các nội dung liên quan đến Thủ Thiêm trước 31-12-2019 - Ảnh 1.

UBND TP đang tổ chức họp báo về Thủ Thiêm

Cụ thể, về quy hoạch phần đất diện tích khoảng 4,39 ha, khu phố 1, phường Bình An nằm ngoài ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm, UBND TP đã căn cứ theo các bản đồ nêu theo kết luận của TTCP theo hướng mở rộng trọn ô, trọn thửa đất nhằm đảm bảo diện tích tổng cộng ít nhất đạt được 4,3 ha và phù hợp các điều kiện hiện trạng tại thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lần đầu tiên.

Sau khi lập bản đồ xác định ranh khu đất 4,39 ha, tháng 11-2018, UBND TP đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, TTCP, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng để xin ý kiến chỉ đạo.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, tháng 5-2019, Chủ tịch UBND TP đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành trung ương về ranh giới khu đất 4,39ha. Trên cơ sở thống nhất các bên, UBND TP hoàn chỉnh bản đồ và ban hành Quyết định xác định ranh khu đất 4,39ha. Theo đó có 331 hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực này.

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ngay khi có Thông báo số 1483, Chủ tịch UBND TP đã thành lập Tổ Công tác liên ngành do Chủ tịch UBND quận 2 làm tổ trưởng.

Đối với phương án giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần đất diện tích khoảng 4,39 ha,TP đã xây dựng phương án thực hiện, đảm bảo các nguyên tắc: đủ cơ sở pháp lý, phù hợp với thực tiễn và được đại đa số người dân đồng thuận. Trước khi xây dựng phương án phải tiếp xúc lại với 331 hộ dân để xác định rõ bao nhiêu hộ dân chấp thuận hoán đổi đất, bao nhiêu hộ dân nhận tiền để làm cơ sở thực hiện xây dựng phương án.

Hiện nay, Chủ tịch UBND quận 2 đã tiếp xúc 305/331 hộ. Tổ công tác đã hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân tại phần diện tích nêu trên, báo cáo UBND TP trình HĐND TP trong phiên họp bất thường gần nhất, báo cáo sau khi đã được thông qua này sẽ là cơ sở để triển khai thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân trong phần đất diện tích khoảng 4,39 ha.

Đối với các trường hợp đang có khiếu nại nằm trong ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm nhưng không nằm trong phần đất diện tích khoảng 4,3 ha, qua rà soát chính sách, Tổ Công tác liên ngành đã đề xuất 10 nhóm chính sách bổ sung cho các hộ này.

Các nhóm chính sách hỗ trợ bổ sung đã được Chủ tịch UBNDTP công khai lấy ý kiến của các hộ dân tại 2 buổi tiếp; đồng thời tổ chức lấy ý kiến rộng rãi từng hộ dân đối với 10 nhóm vấn đề dự kiến điều chỉnh, bổ sung để tổng hợp báo cáo.

Trên cơ sở kết quả tiếp xúc và ghi nhận ý kiến của các hộ dân, UBND TP sẽ hoàn chỉnh chính sách trình HĐND TP thông qua và triển khai thực hiện chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định.

22 đầu việc thực hiện kết luận 1037

Đối với việc thực hiện kết luận thanh tra số 1037, ngay khi có kết luận, UBND TP đã thành lập  Tổ công tác chỉ đạo thực hiện kết luận này do Chủ tịch UBND TP làm Tổ trưởng. Chủ tịch UBND TP đã ban hành kế hoạch số 814 ngày 9-8-2019, với 13 nhóm việc, 22 đầu việc để triển khai thực hiện.

Một số nội dung chính sẽ thực hiện như sau: Phối hợp với các bộ ngành Trung ương thực hiện các nội dung về việc sử dụng quỹ đất sạch để thực hiện thanh toán cho các dự án BT; Xem xét, bổ sung, điều chỉnh quy chuẩn xây dựng; Xem xét, xử lý việc xây dựng của Công ty cổ phần Đại Quang Minh; việc quy định thời gian trực tiếp kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng; Việc thực hiện kiểm tra, làm rõ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với khoản lãi trên số tiền tạm ứng từ ngân sách nhà nước; Xem xét, kiến nghị xử lý đối với khoản chênh lệch do xác định, trình và phê duyệt chi phí đầu tư bình quân…Các nội dụng này sẽ được thực hiện trước ngày 31-8-2019.

Có văn bản kiến nghị Kiểm toán nhà nước khẩn trương kiểm toán các dự án BT. Việc xem xét, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với khoản thuế VAT trong các hợp đồng BT như tại dự án BT 04 tuyến đường chính… Thu hồi về ngân sách nhà nước khoản tiền sử dụng đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT bổ sung đối với Công ty Đại Quang Minh và lãi suất chậm nộp từ khi phát sinh đến nay. Việc xác định chi phí đầu tư bình quân năm 2013 theo đúng quy định; làm cơ sở để xem xét, xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) đối với các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất đã hoàn thành. Rà soát việc thay đổi quy hoạch chi tiết tại các dự án đã và đang đầu tư xây dựng. Thời gian thực hiện trước ngày 31-8-2019. 

Việc xử lý thu hồi và hoàn trả ngay khoản tiền tạm ứng từ ngân sách thành phố chưa đúng quy định. Việc đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định. Việc xác định chi phí đầu tư bình quân năm 2019 (bám sát giá thị trường) làm cơ sở cho việc xác định mức giá khởi điểm để tổ chức đấu giá các lô đất đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; và xử lý chuyển tiếp các dự án tái định cư không còn nhu cầu, chuyển sang dự án thương mại. Căn cứ chi phí bình quân được duyệt, kiểm tra, rà soát lại giá đất và nghĩa vụ tài chính của các dự án đã giao cho nhà đầu tư. Tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền. Thời gian thực hiện trước ngày 30-9-2019.

Nghiêm túc nhận thiếu sót

Trong thời gian tới, Tổ công tác chỉ đạo của TP sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra theo Kế hoạch nêu trên. Đối với các nhóm công việc liên quan đến chủ trương, chính sách, UBND TP sẽ phấn đấu triển khai thực hiện xong trước ngày 30-9-2019.

"Trên cơ sở các nhóm chủ trương, chính sách đã được thông qua nêu trên, UBND TP sẽ triển khai thực hiện cơ bản dứt điểm các nội dung Kết luận của TTCP, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-12-2019" - thông báo nêu rõ.

KĐTM Thủ Thiêm từ lúc lập quy hoạch đến nay thực hiện hơn 20 năm, đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước hình thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm tài chính - dịch vụ - thương mại cao cấp. Tuy nhiên, quá trình triển khai đã có một số vi phạm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, gây bức xúc đối với một số hộ dân.

Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và quan điểm mỗi cán bộ, công chức và người dân phải tuân thủ pháp luật, chính quyền TP sẽ tập trung, khẩn trương thực hiện Thông báo và Kết luận thanh tra của TTCP, nghiêm túc nhận thiếu sót, trách nhiệm trong quá trình quản lý, điều hành của lãnh đạo và các cơ quan chức năng các thời kỳ.

TP sẽ triển khai ngay các chính sách phù hợp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, của người sử dụng đất và của nhà đầu tư; kiểm điểm, xác định trách nhiệm, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng KĐTM Thủ Thiêm thành một khu đô thị hiện đại với quy mô tiêu chuẩn tầm cỡ khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân TP.

Phan Anh; ảnh: Hoàng Triều