Hiện trường vụ tai nạn tại ngã tư An Sương

Huế Xuân - Xuân Huy