Ngày 25-3, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X và Quyết định số 489-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Bạch Mai cho biết trong những năm qua, Thành ủy và cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, quan tâm chỉ đạo xây dựng quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là ở cấp cơ sở. 

Một số kết quả nổi bật là chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với việc huy động nguồn lực trong các tầng lớp xã hội, các thành phần kinh tế ủng hộ trên 4.000 tỉ đồng/năm, hỗ trợ bình quân 160.000 - 180.000 lượt hộ, dự án/năm, bảo đảm nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo. Qua chương trình đã đào tạo nghề cho 34.460 lượt lao động, cấp gần 3,7 triệu thẻ BHYT, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên…

Triển khai hiệu quả quy chế công tác dân vận - Ảnh 1.

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh và Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải (thứ 6 và thứ 7 từ trái qua) trao bằng khen cho các tập thể có thành tích tốt

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh lưu ý TP HCM tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn hệ thống chính trị về công tác vận động nhân dân, tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn vai trò của nhân dân và tầm quan trọng của công tác vận động nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ của TP.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn các quan điểm nội dung chỉ đạo của trung ương, của Thành ủy về công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân vận. 

"Nơi nào làm tốt rồi thì phải tiếp tục duy trì và làm tốt hơn; nơi nào chưa tốt hoặc chưa đáp ứng yêu cầu thì phải đôn đốc, chấn chỉnh để thực hiện tốt dần lên, phải làm sao để việc thực hiện công tác dân vận là việc thường xuyên, liên tục, xác định đây là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là điều kiện để chăm lo tốt đời sống nhân dân, lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội, sống có văn hóa, nghĩa tình, bảo đảm an sinh xã hội, tạo động lực cho các phong trào hành động cách mạng của nhân dân tham gia phát triển TP, địa phương, cơ quan, đơn vị" - ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã tặng bằng khen cho 58 tập thể có thành tích tốt trong việc triển khai Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X và Quyết định số 489-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. 

Bài và ảnh: Trường Hoàng