Chiều 15-11, bên hành lang Quốc hội (QH), bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện của Uỷ ban Thường vụ QH, đã trao đổi với Báo Người Lao Động xung quanh các nhận định về việc nhiều địa phương chưa thực hiện tốt việc tiếp dân, trong đó có tỉnh Phú Yên.

Bà Nguyễn Thanh Hải cho biết theo quy định, việc tiếp dân bao gồm 3 hình thức: tiếp dân thường xuyên (do Ban Tiếp dân của địa phương phụ trách làm hằng ngày), tiếp dân định kỳ (do chủ tịch các cấp tỉnh, huyện, xã tiếp) và tiếp dân đột xuất (khi có vụ việc gấp, nóng cần giải quyết).

Ban Dân nguyện đã nhận được báo cáo của tất cả 63 tỉnh, TP về tình hình tiếp dân của địa phương. Tuy nhiên, về số liệu, có nhiều địa phương không báo cáo đầy đủ các mục nên không được thống kê. Trong đó, có địa phương chỉ có số liệu về tiếp công dân định kỳ, có địa phương lại chỉ có số liệu về tiếp công dân thường xuyên.

"Tôi khẳng định tất cả thống kê của Ban Dân nguyện đều dựa trên nguồn là báo cáo có đóng dấu của UBND các tỉnh" - bà Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Với riêng phản hồi của tỉnh Phú Yên cho rằng tỉnh này thực hiện đầy đủ việc tiếp dân, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải giải thích: "Báo cáo nói rõ là tiếp dân định kỳ gắn với thẩm quyền giải quyết chứ không phải tiếp dân không. Ngoài ra, có thể tỉnh Phú Yên có sự thay đổi cán bộ lãnh đạo thời gian gần đây nên nhân viên làm báo cáo cho các UBND từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở không chú ý".

Đặc biệt, Trưởng Ban Dân nguyện nhấn mạnh việc tiếp dân phải được thực hiện bởi người lãnh đạo đứng đầu. "Luật nêu chủ tịch UBND tỉnh, TP tiếp dân định kỳ 1 tháng 1 lần; chủ tịch UBND huyện 1 tháng 2 lần; chủ tịch UBND xã 1 tháng 4 lần. Ở đây, đề cập đến tiếp công dân gắn với thẩm quyền giải quyết công việc đó. Cấp phó đi tiếp công dân cũng chưa giải quyết được vấn đề công dân nêu. Công dân muốn gặp người có thẩm quyền giải quyết được việc đó" - Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải nói rõ.

Bà Nguyễn Thanh Hải dẫn chứng có nhiều địa phương tỉ lệ tiếp dân của lãnh đạo tỉnh rất cao, thậm chí tỉnh Khánh Hoà đạt kết quả tiếp dân đến 50 ngày trong năm. Nhưng, tỉ lệ uỷ quyền cho cấp phó tiếp dân lại rất nhiều. "Tiếp dân phải gắn với chất lượng, gắn với thẩm quyền giải quyết. Bản thân tôi tiếp dân không hiệu quả bằng một chủ tịch huyện. Phải công khai lịch tiếp công dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, huyện thì người dân mới biết ngày đó chủ tịch tiếp để đến đề đạt nguyện vọng" - bà Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh lại.

Trưởng Ban Dân nguyện cũng chia sẻ mặc dù việc uỷ quyền trong tiếp công dân chưa được quy định trong luật nhưng nhiều địa phương đã phản ánh đây là một điểm bất cập. "Địa phương đề nghị khi sửa Luật Tiếp công dân phải cho phép uỷ quyền, nhưng đây là việc thuộc thẩm quyền QH quyết định sau này"  bà Nguyễn Thanh Hải cho biết.

Trước đó, trong phiên họp QH vừa qua, bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ QH nêu rõ việc tiếp công dân định kỳ của chủ tịch UBND cấp tỉnh, huyện, xã ở hầu hết các địa phương đều chưa đủ số kỳ tối thiểu theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Theo luật này, chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh ít nhất 1 ngày/tháng. Tuy nhiên, số liệu báo cáo cho thấy chủ tịch UBND cấp tỉnh tiếp công dân định kỳ chỉ đạt tỉ lệ bình quân 48% so với quy định. Trong khi đó, việc ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân khá phổ biến. Cá biệt có chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền toàn bộ cho cấp phó tiếp công dân, không tiếp công dân định kỳ trong suốt 12 tháng. "Phụ lục về kết quả tiếp công dân định kỳ của chủ tịch UBND cấp tỉnh cho thấy nhiều tỉnh hoàn toàn trắng về số liệu như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bình Định, Cần Thơ, Cao Bằng… Có những tỉnh tỉ lệ tiếp dân của chủ tịch so với quy định là 0% như: Bắc Giang, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Phú Yên" - bà Hải dẫn chứng.

Phản hồi lại, ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết rất bất ngờ với ý kiến cho rằng chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên không tiếp dân. "Qua kiểm tra bước đầu cho thấy tháng nào UBND tỉnh Phú Yên cũng tiếp công dân theo quy định. Riêng anh Trà (ông Hoàng Văn Trà, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - PV) cũng nhiều lần tiếp công dân chứ không phải là không có. Trong việc tiếp công dân và trả lời đơn thư, tỉnh Phú Yên được đánh giá là tốt. Chỉ sợ là chế độ báo cáo với Ban Dân nguyện - Ủy Ban Thường vụ của QH có chỗ nào đó không đầy đủ" - ông Phạm Đại Dương nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng cho biết đang liên hệ với Ban Dân nguyện để cho biết rõ việc tiếp công dân bắt buộc phải chủ tịch UBND tỉnh hay được phép ủy quyền phó chủ tịch UBND tỉnh để thực hiện được tốt.

Phương Nhung