UBND TP HCM vừa có công văn khẩn, kiến nghị Bộ Công Thương bổ sung các điều khoản về ngừng cung cấp dịch vụ điện đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng vào trong hợp đồng mẫu mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt do Bộ Công Thương ban hành.

UBND TP HCM kiến nghị Bộ Công Thương ngừng cấp điện cho công trình vi phạm - Ảnh 1.

Gia Trang quán - Tràm Chim Resort, một công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn TP (Ảnh: Lê Phong)

Đối với các trường họp mua bán điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt, UBND TP đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam bổ sung các điều khoản về ngừng cung cấp dịch vụ điện đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng vào hợp đồng mua bán điện.

Việc này nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn TP xử lý triệt để các công trình vi phạm trật tự xây dựng.

UBND TP cho biết vào tháng 7-2019, Thành ủy TP HCM đã có Chỉ thị 23 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP; UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 3333/2019 về triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn.

Tại hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 và Kế hoạch 3333, TP đã ghi nhận số vụ vi phạm trật tự xây dựng có chiều hướng giảm nhưng chưa đáng kể do chưa có quy định ngừng cung cấp điện đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng nên việc xử lý vi phạm còn gặp nhiều khó khăn.

Phan Anh