Chiều 6-10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII (Hội nghị Trung ương 8) họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Kinh tế khởi sắc

Nêu bật kết quả 5 ngày nghị sự trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Trung ương 8, trong đó trước hết là về kinh tế - xã hội (KT-XH), Tổng Bí thư nhấn mạnh Ban Chấp hành (BCH) Trung ương nhất trí đánh giá: Trong 9 tháng đầu năm 2018, KT-XH nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Dự báo, đến cuối năm 2018, có thể hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 6,6%-6,8%, quy mô GDP khoảng 240,5 tỉ USD, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng duy trì ở mức dưới 4%...

Tuy nhiên, Trung ương cũng chỉ rõ bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, KT-XH vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, còn tiềm ẩn một số yếu tố có thể tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, an ninh, trật tự xã hội.

Về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, theo Tổng Bí thư, Trung ương thống nhất cao với những nhận định, đánh giá về kết quả của việc thực hiện Nghị quyết 9; đồng thời nhất trí ban hành nghị quyết mới về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để từng bước đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển. Mục tiêu đóng góp của các ngành kinh tế thuần biển chiếm khoảng 10% GDP cả nước; đóng góp GRDP của các tỉnh, TP ven biển chiếm 65%-70% GDP cả nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia - dân tộc trên các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên các vùng biển, đảo để phát triển bền vững kinh tế".

Ủy viên Trung ương phải tự soi mình - Ảnh 1.

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý từng cán bộ thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm, nêu gương và gương mẫu đi đầuẢnh: NHẬT BẮC

Cán bộ chủ chốt phải làm gương

Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư điểm lại tại hội nghị lần này, Trung ương thống nhất cao việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên BCH Trung ương Đảng. Trung ương cho rằng trong những năm qua, nhờ có những chủ trương, quy định đúng đắn, kịp thời của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương nên ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; tạo được sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

Tuy nhiên, những kết quả thu được còn hạn chế, chưa đạt được yêu cầu đề ra. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống..., gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Từ đó, BCH Trung ương cơ bản thống nhất với các nội dung trong dự thảo quy định và giao Bộ Chính trị tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện và sớm ban hành quy định. "Trung ương nhấn mạnh nếu gần 200 Ủy viên Trung ương khóa XII, từng cán bộ thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan tỏa rất lớn, sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư" - Tổng Bí thư nhắc nhở.

Thống nhất cao về nhân sự và thi hành kỷ luật

Tổng Bí thư nêu lại BCH Trung ương đã xem xét và quyết định giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước khóa XIV; bầu bổ sung 2 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

BCH Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - bằng hình thức cách chức ủy viên BCH khóa XI và Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016; kỷ luật ông Trần Văn Minh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - bằng hình thức khai trừ Đảng.

"Việc xem xét, quyết định về công tác cán bộ và thi hành kỷ luật đã được tiến hành rất chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định của Đảng với sự thống nhất rất cao của Ban Chấp hành Trung ương" - Tổng Bí thư kết luận. 

Thành lập 5 tiểu ban phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư cho biết Trung ương thống nhất quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban KT-XH,Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội.

Tổng Bí thư lưu ý Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban KT-XH tăng cường phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, tham mưu của Đảng và nhà nước, chắt lọc, kế thừa các kết quả nghiên cứu trong những năm gần đây và căn cứ vào tình hình thực tế của đất nước để đề xuất với BCH Trung ương, với Đại hội XIII của Đảng những chủ trương, chính sách tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và đồng bộ hơn, tạo xung lực mới cho phát triển đất nước nhanh và bền vững, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thế Dũng