[Video] Người dân Nha Trang thờ ơ trước bão

Kỳ Nam - Lê Duy