Người dân TP HCM phấn khởi khi toàn bộ xe buýt hoạt động trở lại

Lê Vĩnh - Huế Xuân