Chiều 3-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã họp và thống nhất kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Thành Dũng - Bí thư và ông Y Suôn Byă - Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk.

Vụ dôi dư 500 giáo viên: Kỷ luật bí thư và chủ tịch huyện - Ảnh 1.

Ông Y Suôn Byă, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk

Theo đó, ông Nguyễn Thành Dũng đã có những khuyết điểm như thiếu chỉ đạo để UBND huyện không thực hiện quy hoạch cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập trường học nhiệm kỳ 2010 - 2015, bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học (năm 2015) khi không có quy hoạch và bổ nhiệm thừa 27 phó hiệu trưởng; quản lý, sử dụng biên chế giáo viên, nhân viên trường học sai quy định, kéo dài nhiều năm liền nhưng chậm phát hiện, khắc phục. Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Dũng còn có những khuyết điểm như: không thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân trong năm 2010, 2011 và 2013; kê khai tài sản không đúng thời hạn, không đầy đủ và không trung thực…

Ông Dũng cũng có trách nhiệm liên đới tới những sai phạm của ông Nguyễn Sỹ Kỷ, nguyên phó Ban Nội chính, nguyên chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, giai đoạn 2011-2016 (đã bị kỷ luật cảnh cáo - PV) trong việc tuyển dôi dư hơn 400 giáo viên.

Còn ông Y Suôn Byă có những khuyết điểm trong việc cho chủ trương và ký quyết định tuyển dụng 197 (ký mới 176, ký lại 21) giáo viên, nhân viên trường học dù trước đó thanh tra tỉnh đã đề nghị UBND huyện này phải khắc phục việc tuyển dụng dư thừa từ thời chủ tịch huyện trước. Ông Y Suôn Byă cũng mắc khuyết điểm trong việc nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc quyền không đảm bảo nguyên tắc, quy trình và thiếu căn cứ khách quan, vi phạm vào quy chế làm việc của UBND huyện Krông Pắk…

Ngoài ra, Bí thư và Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk chậm và thiếu cương quyết trong việc kiện toàn chức danh trưởng Phòng GD-ĐT huyện; cho chủ trương điều động, bổ nhiệm trưởng Phòng Dân tộc và các phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện khi chưa tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân này trong việc ký tuyển dụng thừa giáo viên, nhân viên trường học…

Cao Nguyên