Mới đây, trả lời kiến nghị cử tri về việc đề nghị UBND TP Hà Nội thông báo kết quả thanh tra, xử lý các vi phạm về đất đai tại huyện Sóc Sơn, UBND TP Hà Nội cho biết trong tổng số 16 nội dung kiến nghị tại Kết luận thanh tra phải tổ chức thực hiện, mới có 8 nội dung hoàn thành.

Vụ vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Vì sao không có vị lãnh đạo sở nào của Hà Nội bị kỷ luật? - Ảnh 1.

Có hàng trăm công trình vi phạm đất rừng Sóc Sơn sau nhiều lần thanh tra

Theo Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn đã xây dựng kế hoạch và quyết định thành lập 2 tổ công tác tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan theo Kết luận thanh tra của TP. Đến nay đã kiểm điểm xong 11/11 xã, thị trấn có rừng và 5/5 đơn vị do UBND huyện quản lý. UBND huyện này đã thành lập Hội đồng kỷ luật để tiến hành xem xét, đề xuất hình thức kỷ luật với 39 cán bộ, công chức có vi phạm.

Kết quả, kiểm điểm về chính quyền, đã khiển trách 29 trường hợp; cảnh cáo 7 trường hợp, cách chức 1 trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; buộc thôi việc 2 công chức, lao động hợp đồng; Về mặt Đảng, đã xem xét trách nhiệm của 11 tổ chức Đảng, trong đó 9 tổ chức Đảng có hình thức kỷ luật, 2 tổ chức Đảng rút kinh nghiệm; Đã xem xét trách nhiệm đối với 82 đảng viên, tổng số cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý phải kiểm điểm là 82, không thi hành kỷ luật với 44 cán bộ, có hình thức kỷ luật 38 cán bộ (cách hết các chức vụ trong Đảng 3 cán bộ; cảnh báo 9 cán bộ; khiển trách 26 cán bộ), còn 44 trường hợp kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Ngoài ra, Huyện ủy Sóc Sơn đã có Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Đội trật tự xây dựng huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Đào Văn Sửu, đảng viên, Phó Giám đốc Trung tâm quản lý khu du lịch-di tích đền Sóc Sơn; Đảng ủy cơ quan UBND huyện Sóc Sơn đang tiến hành kiểm điểm lại, thi hành kỷ luật đảng Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Sóc Sơn.

Về kiểm điểm tập thể và lãnh đạo UBND huyện qua các thời kỳ và cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý, UBND huyện Sóc Sơn cho biết tập thể lãnh đạo UBND huyện đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND huyện các nhiệm kỳ ( 2006- 2011; 2011-2016; 2016-2021) và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện của 3 nhiệm kỳ trên.

UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Đỗ Minh Tuấn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện. Ban thường vụ Huyện ủy đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy 3 nhiệm kỳ (2005- 2010; 2010-2015; 2015-2020) và các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có trách nhiệm liên quan trong 3 nhiệm kỳ trên và tổng hợp kết quả báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có thông báo kết luận: Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn qua 3 nhiệm kỳ (từ năm 2006 đến nay) cần nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã có các Quyết định xử lý kỷ luật đối với 3 cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý, trong đó Khiển trách 1; Cảnh cáo 2.

Đối với việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND huyện Sóc Sơn chưa tổ chức thực hiện.

Về việc kỷ luật cán bộ, UBND TP Hà Nội cho biết việc kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Mạnh Quân, Giám đốc Xí nghiệp đầu tư phát triển thủy lợi Sóc Sơn, đã được thực hiện xong, với hình thức khiển trách.

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đảng ủy Sở này đã tiến hành "kiểm điểm lại" trách nhiệm của Sở và trách nhiệm của ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở cũng như ông Nguyễn Xuân Đại, Phó giám đốc Sở, nhưng đã "nhất trí không thi hành kỷ luật với hai đồng chí"; Với bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ-đặc dụng đã bị kỷ luật mức khiển trách. Sau đó, thực hiện Thông báo số 07 của Thành ủy, bà Hằng bị "kiểm điểm lại" và đề xuất mức cảnh cáo. Nội dung này Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm xong.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Thành phố và Thông báo số 07 của Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Sở đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành chung các lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ được giao; 5 Phó giám đốc Sở phụ trách, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Đối với Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Sóc Sơn, Hội đồng kỷ luật đã nhất trí đề nghị kỷ luật bà Vũ Thị Bích Thủy, Giám đốc, bằng hình thức khiển trách và không thi hành kỷ luật với 4 cá nhân là các ông, bà: Nguyễn Công Nguyên, Phó giám đốc; Phan Thị Thanh Thảo, Phó giám đốc; Trần Thị Thu Hà, viên chức; Đỗ Thị Thúy Hằng, viên chức; và yêu cầu 4 ông, bà trên nghiêm túc rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, thực hiện kiểm điểm lại theo Thông báo số 07, bà Thủy nhận hình thức kỷ luật là cảnh cáo.

Đối với Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục, đã tổ chức rút kinh nghiệm đối với Thanh tra Sở về những thiếu sót đã được nêu tại Kết luận thanh tra.

Ngoài ra, Sở này cũng kiểm điểm về chính quyền và về Đảng đối với tập thể Thanh tra Sở, Chi bộ Thanh tra Sở với hình thức kiểm điểm "rút kinh nghiệm và nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm" 7 cá nhân (1 phó chánh thanh tra Sở; 6 trưởng, phó phòng, công chức phòng Kế hoạch tổng hợp) về trách nhiệm thiếu đôn đốc, kiểm tra Đội Thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn để quản lý trật tự xây dựng trong giai đoạn từ tháng 2-2014 đến hết tháng 8-2016.

Đến nay, UBND huyện Sóc Sơn đã tổ chức cưỡng chế xong 24/68 công trình vi phạm; hộ dân tự tháo dỡ 12/68 công trình vi phạm nhưng chưa xong; còn 32/68 công trình chưa tổ chức cưỡng chế. Đối với xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất của chủ sử dụng đất, UBND huyện Sóc Sơn chưa thực hiện.

Huyện Sóc Sơn đã xây dựng kế hoạch rà soát các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trong quy hoạch rừng năm 2008. Kết quả rà soát có 283 công trình xây dựng xây dựng sau năm 2008. Trong đó có 215 công trình vi phạm phát sinh trong giai đoạn từ 2008 đến 2016; 68 công trình vi phạm phát sinh trong năm 2017, 2018.

Đối với 215 công trình vi phạm phát sinh trong giai đoạn từ 2008 đến 2016, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch giao cho các ngành và các xã tiếp tục kiểm tra, rà soát để đề xuất phương án xử lý, khắc phục.

B.H.Thanh