Theo văn bản này, UBND huyện Vĩnh Lộc chỉ đạo UBND xã Vĩnh An yêu cầu hộ ông Trịnh Văn Thành thực hiện tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng trái phép tại danh thắng Kim Sơn; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân đã để xảy ra việc xây dựng các hạng mục công trình trái phép trong các khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích danh lam, thắng cảnh quốc gia núi Kim Sơn khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của cấp có thẩm quyền theo quy định và có kết quả báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-6.

Vụ xây chui khu du lịch trong danh thắng quốc gia: Yêu cầu tháo dỡ, kiểm điểm trách nhiệm - Ảnh 1.

Công trình xây dựng không phép xâm hại danh thắng Kim Sơn

Tin - ảnh: T.Tuấn