Chiều 19-10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã làm việc với Thường vụ Thành ủy TP HCM, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2020. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc.

Kinh tế TP tăng trưởng khá cao trong giai đoạn 2011-2015, GDP bình quân đạt 9,6%/năm, gấp 1,63 lần bình quân cả nước. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,05%/năm, gấp 1,3 lần cả nước, GRDP bình quân đầu người đạt 5.122 USD/người, gấp 2,37 lần bình quân cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm ước đạt 1,19 triệu tỉ đồng, gấp 2 lần giai đoạn 2006-2010.

Xây dựng TP HCM của cả nước, vì cả nước - Ảnh 1.

Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Thành ủy TP HCM vào chiều 19-10Ảnh: TTXVN

Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đạt được nhiều kết quả thiết thực; giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, văn hóa nghệ thuật có bước tiến tích cực; công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả. Quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế được tăng cường và mở rộng, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả, góp phần nâng cao uy tín, vai trò, vị thế của TP HCM cả ở trong nước và quốc tế.

Về những kiến nghị, đề xuất liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù, phân cấp quản lý, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Nghị quyết 16/NQ-TW quy định rất chặt chẽ, cụ thể, đề cập toàn diện nhiều mặt. Trong nghị quyết không có chữ "đặc thù" nhưng tư tưởng đã là "đặc thù". Đó là: Tiếp tục cho phép TP được thực hiện thí điểm đối với những vấn đề mới phát sinh mà thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển nhưng chưa có quy định hay những quy định hiện hành của nhà nước không còn phù hợp. Khi thực hiện thí điểm phải có đề án xin Chính phủ cho thí điểm về từng vấn đề cụ thể và chịu sự theo dõi, giám sát của Chính phủ, đặc biệt với những vấn đề lớn và nhạy cảm. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi để TP thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết 16/NQ-TW trước hết là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM, đồng thời cũng là trách nhiệm chung của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhà nước, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở trung ương và các địa phương, để xây dựng TP HCM của cả nước và vì cả nước.

Hồ Hiếu