Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ký ban hành Thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Bình Dương, giai đoạn từ ngày 1-1-2017 đến 31-5-2019.

Theo đó, về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 39 hồ sơ cho thấy các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cơ bản được UBND tỉnh thực hiện theo thẩm quyền, nhìn chung đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, có một số hồ sơ thiếu chứng chỉ quản lý Nhà nước, ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn ngạch;

Về nâng ngạch công chức, tỉnh Bình Dương đã tổ chức 2 kỳ thi nâng ngạch, cơ bản đã thực hiện tốt theo quy định, tuy nhiên còn tồn tại một số thiếu sót, trong đó có việc chấm chưa sát đáp án, nhiều trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ nhưng chứng chỉ/chứng nhận nộp sau thời hạn nhận hồ sơ.

Yêu cầu Bình Dương làm rõ trách nhiệm trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức - Ảnh 1.

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, qua kiểm tra hồ sơ cho thấy có trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn; có trường hợp không lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ theo quy định; các trường hợp thi tuyển không đăng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng mà chỉ đăng trên Website tỉnh Bình Dương và niêm yết tại Trung tâm Hành chính của tỉnh; không thành lập Ban Giám sát theo đề án và kế hoạch thi tuyển của tỉnh.

Về số lượng cấp phó, tại thời điểm thanh tra, còn 2 đơn vị cấp phòng thuộc UBND cấp huyện có số lượng phó trưởng phòng vượt quy định được xác định tại đề án vị trí việc làm (vượt 1 người).

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại đã nêu để có hình thức xử lý theo quy định.

T. Ly