[Infographic] VN nằm top 10 nước đăng hình nhiều nhất trên Facebook Messenger - Ảnh 1.

Lê Duy (biên dịch từ Facebook)