Dân đang kêu ca nhiều lắm - Ảnh 1.

"Đừng sợ nói thẳng thì họ dìm mình, tâm lý này vẫn còn rất nặng nề. Thực ra, dân chủ đã khơi dậy nhưng chưa phải mạnh mẽ lắm. Bên cạnh đó, đã có cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng cơ quan thanh tra, kiểm tra làm không đủ đâu. Chính cấp trên phải kiểm tra cấp dưới. Chính phủ phải kiểm tra các chủ tịch tỉnh, TP và Quốc hội giám sát phải làm cho đúng.

Dân đang kêu ca nhiều lắm. Cán bộ có chức, có quyền chỉ lo thu vén mà bỏ qua, không xử lý là rất nguy hiểm. Làm thế nào mà để dân mất lòng tin, dân thờ ơ thì rất nguy hiểm".

(Nguyên Tổng Bí thư LÊ KHẢ PHIÊU phát biểu trên Báo Người Lao Động (số ra ngày 2-10) về việc kiểm soát quyền lực để tránh lộng hành, vụ lợi, vị thân, sân sau hay lợi ích nhóm).

NLĐO