Đảng quy định 19 điều cấm nhưng chưa đủ... - Ảnh 1.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương Ảnh: VOV

... Bởi vì trong chính sách, chúng ta bố trí cán bộ vào những vị trí lãnh đạo thì được hiểu đương nhiên như là người có quyền hành, quyền lực cùng với những đặc quyền, đặc lợi.

Vô hình chung, từ chính sách này sinh ra lối sống chạy theo con đường chức quyền, con đường có bổng lộc công danh chứ ít người để tâm phấn đấu về chuyên môn. Như vậy là không lành mạnh, trái lẽ tự nhiên và cản trở sự phát triển. Muốn tạo ra sự phát triển lành mạnh, phải xoá bỏ đặc quyền đặc lợi, phải ràng buộc quyền lực và lợi ích gắn chặt với nghĩa vụ và trách nhiệm.

…Đảng ta có quy định 19 điều cấm, đảng viên không được làm, có điều lệ Đảng mà tất cả đảng viên đều phải chấp hành nhưng theo tôi như vậy là chưa đủ. Đảng phải có những quy định cụ thể về phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay. Phải trở lại giáo dục kỹ cán bộ, đảng viên theo tinh thần "tư cách của người đảng viên" mà Đảng ta đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX. Trong đó, đối tượng đầu tiên cần quan tâm giáo dục chính là cán bộ lãnh đạo quản lý.

Bên cạnh đó, xã hội cần phải có một bộ luật về đạo đức để mỗi người lấy chuẩn mực đó soi vào mình, biết xấu hổ, biết dằn vặt, biết hối hận, biết xin lỗi và biết quyết tâm sửa lỗi; phải chú trọng giáo dục lòng tự trọng, trọng danh dự, lương tâm, trách nhiệm, giáo dục nỗi biết nhục khi tham nhũng, biết xấu hổ khi làm việc không xứng đáng với cương vị của mình".

(GS HOÀNG CHÍ BẢO, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, trả lời trên VOV ngày 30-10 về công tác cán bộ hiện nay).