Tìm cách giải ngân số vốn trên 307.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

"Chúng ta đang nói thiếu vốn, nhưng nền kinh tế có vốn rồi mà giải ngân không phải là dễ. Đây có phải là việc mà chúng ta cần phải quan tâm để góp phần tăng trưởng chăng?

Các lĩnh vực đầu tư xây dựng phải tìm cách giải ngân hết số vốn trên 307.000 tỉ kế hoạch năm 2017.

…Có chế tài này để các đồng chí đều phải tập trung, chứ không thể nói là muốn giải ngân cũng được mà không cũng được. Nền kinh tế đang khát vốn, nếu đưa tiền các đồng chí không triển khai được thì phải điều chuyển".

(Thủ tướng NGUYỄN XUÂN PHÚC phát biểu về tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm, mới đạt gần 55% tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-2017, sáng 3-10 tại Hà Nội).

NLĐO