Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Gần 3 năm nhận nhiệm vụ, tôi rút ra bài học là...  - Ảnh 1.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ

Chỉ khi giáo viên hạnh phúc, thì học sinh mới hạnh phúc. Nhưng làm sao để giáo viên hạnh phúc khi một bộ phận không nhỏ nhà giáo hiện nay phải làm thêm đủ nghề tay trái nuôi nghề tay phải.

... Đặc thù của giáo dục là đổi mới nhưng phải ổn định. Quan trọng nhất là tạo ra sự chia sẻ. Nếu không ổn định thì rất khó có niềm tin. Nhưng nếu không đổi mới thì sẽ thành trì trệ. Chỉ khi nào phụ huynh đồng hành với ngành giáo dục, thì lúc đó mới có niềm tin, khi đó mới có môi trường giáo dục hạnh phúc

Sau gần 3 năm nhận nhiệm vụ này, tôi rút ra bài học là phải hết sức lắng nghe, nghe nhiều chiều, nhưng quan trọng hơn là phải chính mình ra quyết định. Có những trường hợp không ai quyết định thay mình được cả. Những lúc sóng sánh nhất, thì mình phải bình tĩnh nhất. Phải bình tĩnh mới đưa ra được những quyết sách đúng đắn".

(Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo PHÙNG XUÂN NHẠ cho biết trên Báo Lao Động về chủ đề hạnh phúc trong giáo dục).