Có Đảng viên phê bình cấp trên mà nịnh đến quá đáng! - Ảnh 1.
Nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức trung ương Nguyễn Đức Hà

"Có thể nói công tác cán bộ của chúng ta hiện nay chủ yếu mang tính "định tính". Cho nên, vấn đề chúng ta cần tập trung bây giờ là đánh giá bằng "định lượng". Tức là bằng sản phẩm, bằng kết quả và tiêu chí cụ thể.

Chúng ta luôn giơ cao khẩu hiệu "trung thành với Đảng", hay "hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao"- đây là những câu nói mang tính định tính. Còn định lượng, nếu là công nhân thì một ngày anh hoàn thành được bao nhiêu sản phẩm? Là cán bộ, trong quá trình công tác anh đề xuất được bao nhiêu vấn đề.…

Sở dĩ vì sao công tác cán bộ luôn là khâu khó và yếu, theo tôi đó là vì, đánh giá cán bộ là đánh giá con người mà người đánh giá cũng chính là con người.

... Hiện nay, tình trạng "nể nang", "né tránh", "ngại va chạm" là một vấn đề như "bệnh nan y" khá phổ biến. Tôi mở xem tất cả các bản kiểm điểm cuối năm của đảng viên để đánh giá chất lượng thì hầu như 80%-90% ghi khuyết điểm của mình đó là còn "nể nang", "né tránh", "ngại va chạm". Chính vì vậy, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII coi việc "nể nang", "né tránh", "xu nịnh", "đánh bóng tên tuổi", "bệnh thành tích" là biểu hiện của việc suy thoái mà chúng ta phải khắc phục.

Chính bởi sự "nể nang", "né tránh", "nịnh nọt" thậm chí có những đảng viên cấp dưới khi phê bình cấp trên thì "nịnh" đến mức độ rất khó nghe như: Đồng chí lãnh đạo này, đồng chí lãnh đạo kia có một khuyết điểm rất lớn là làm việc nhiều quá không giữ gìn sức khỏe, sức khỏe của đồng chí là của Đảng,… "nịnh nọt" như thế thật quá đáng và chúng ta phải đấu tranh".

(Ông NGUYỄN ĐỨC HÀ, nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức trung ương, nêu quan điểm trên VOV ngày 20-5).