Cứu trợ bão lụt: Cần phân rõ phạm vi, trách nhiệm giữa MTTQ với Hội Chữ thập đỏ - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam. Ảnh: VnExpress

"Theo quy định, bên cạnh MTTQ Việt Nam thì các tổ chức khác cũng được đứng ra kêu gọi, vận động nhân dân ủng hộ. Tuy nhiên, các tổ chức này khi tiếp nhận nguồn lực, thường không chuyển về một đầu mối theo quy định. Đây là khó khăn lớn nhất. Bởi nếu nguồn lực tập trung vào một đầu mối, sẽ được phân bổ hiệu quả hơn. Sự hỗ trợ mà phân tán sẽ khó đạt hiệu quả cao.

Nguyên nhân của tình trạng này bởi Nghị định 64/2008 chỉ quy định "toàn bộ số tiền huy động được, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm nộp trực tiếp vào tài khoản của Ban cứu trợ cùng cấp", mà chưa đề ra chế tài nếu không thực hiện đúng.

Mấy năm gần đây, chúng tôi qua khảo sát thấy bất cập này, có kiến nghị thì bắt đầu có chuyển biến.  Một số tổ chức đã thông qua MTTQ để chuyển nguồn lực cứu trợ đến các nơi.

Vướng mắc nữa là công tác cứu trợ giữa MTTQ và Hội Chữ thập đỏ đôi khi gây hiểu nhầm cho người dân. Theo quy định, Hội Chữ thập đỏ vận động trong hệ thống của đơn vị này hoặc cá nhân, tổ chức nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều trường hợp MTTQ ra lời kêu gọi xong thì Hội Chữ thập đỏ cũng kêu gọi, khiến người dân có tâm lý hoài nghi việc này có bị lợi dụng hay không. Vì vậy, chúng tôi sẽ đề xuất Nghị định mới phải phân tách rõ phạm vi, trách nhiệm giữa hai đơn vị".

(Bà TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trả lời trên VnExpress ngày 25-10 về việc xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định 64/2008 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện).