Dâng sao giải hạn có hết bệnh tật, thoát chết được không? - Ảnh 1.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh

... Và cứ dâng sao giải hạn thì không còn ai bệnh tật gì nữa, không còn ai bị tai nạn nữa, các chiến sĩ trước khi ra trận làm dâng sao giải hạn thì ra chiến trận không bao giờ phải chết nữa…  Chúng ta có làm được điều đó không?.

Chúng ta biết mỗi năm có bao nhiêu phật tử, nhân dân đi giải hạn mà có hết được hạn không? Chắc chắn không hết được hạn. Bản thân quý thầy chứng kiến những điều này. Rất nhiều người dâng sao giải hạn rồi mà hạn vẫn xảy ra. Điều ấy cho thấy việc dâng sao giải hạn là không đúng.

Phật tử phải chính tín, nhất là đầu năm chúng ta đi lễ chùa khắp nơi, nếu chúng ta còn tin sao chiếu mạng thì chúng ta rất dễ lạc vào các điều mê tín. Và mê tín như thế thì có khi tiền mất, tật mang có khi lo lắng suốt cả một năm đều không tốt".

(Đại đức THÍCH TRÚC THÁI MINH - trụ trì Chùa Ba Vàng, Phó trưởng Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cho biết trên Infonet sáng 15-2).