Giám đốc công ty đóng tàu: Trắng tay, gia đình tan nát hết rồi... - Ảnh 1.

"5 con tàu đến với Công ty Đại Nguyên Dương không đúng người, đúng chủ mà qua môi giới. Đó là 2 chú cháu kế toán trưởng công ty họ đã đến quan hệ với tất cả các chủ tàu rồi cho hứa như thế nào công ty không biết. Sau đó, họ về lừa cả công ty nên tất cả bây giờ tôi là người gánh hậu quả, thiệt hại lớn nhất là công ty phá sản. Hiện nay, các đối tượng đó tôi đã trình bày hết cho Bộ Công an rồi.

Thật sự tôi là giám đốc công ty nhưng không biết gì về việc công ty hứa cho tiền 500 triệu đồng này cả. Hiện nay, công ty có đối tượng thu số tiền 500 triệu đồng và tôi có suất ra phiếu chi 150 triệu đồng nữa, tổng cộng là 650 triệu đồng.

Tôi không còn gì nữa rồi, nó lừa công ty tôi giờ trắng tay, gia đình tan nát hết. Tôi bây giờ đang tim mạch, huyết áp…".

(Ông NGUYỄN XUÂN NGUYÊN - Giám đốc Công ty TNHH Đại Nguyên Dương - cho biết tại cuộc họp ở Bình Định ngày 28-9, đăng trên Dân Trí ngày 29-9).