Hai điều quan trọng từ phát biểu phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Văn Cương

" ... Thứ nhất, trên cơ sở của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng trong hơn 2 năm rưỡi vừa qua kể từ khi có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, kết quả khác hẳn so với thời gian trước đây. Điều đó đã tạo ra bước ngoặt trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tạo ra khí thế mới, tạo ra tình huống chính trị mới. 

Thứ hai, thành quả của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng trong thời gian qua đã cho phép Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói riêng và Đảng ta nói chung thúc đẩy cuộc chiến chống tham nhũng mạnh hơn nữa nên càng không có chuyện chùng xuống.

Có thể nói phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có rất nhiều ý nghĩa cả về chính trị, xã hội, cả trong nước và quốc tế. Đây cũng là lời gián tiếp phản bác khi ở đâu đó còn những luận điệu phản tuyên truyền cho rằng chúng ta một đảng thì không chống tham nhũng được. Có thể nói những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá như vậy không còn chỗ để tồn tại; hay nói cách khác, luận điệu đó không tạo được ảnh hưởng gì trong bối cảnh hiện nay".

(Thiếu tướng LÊ VĂN CƯƠNG, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Bộ Công an, nêu quan điểm trên Dân Việt ngày 28-7).