Khảo sát làm sân golf cạnh nguồn nước sạch Sông Đà - Ảnh 1.

Vị trí sân golf mà doanh nghiệp đang khảo sát, thực hiện dự án nằm cạnh hồ Đồng Bãi

"Dự án sân golf trên địa bàn 2 xã Yên Quang và Phú Minh, huyện Kỳ Sơn mới đang trong giai đoạn nghiên cứu, khảo sát lập dự án chứ tỉnh Hòa Bình chưa có chủ trương phê duyệt.

Việc làm sân golf là do Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và Thương mại đề xuất. Theo quy định, có doanh nghiệp đề xuất dự án trên địa bàn thì chúng tôi cứ để họ khảo sát xem thế nào. Bản khảo sát của doanh nghiệp đưa ra nếu bảo đảm đủ các yếu tố an toàn về môi trường, không ảnh hưởng đến hồ Đồng Bãi - hồ chứa nước của Nhà máy nước sạch Sông Đà - thì doanh nghiệp mới tiếp tục lập dự án, trình UBND tỉnh xem xét có phê duyệt chủ trương làm dự án hay không. 

Việc khảo sát làm sân golf cạnh hồ Đồng Bãi đã có từ lâu chứ không phải đến khi xảy ra sự cố nhiễm dầu thải nguồn nước Nhà máy Nước sạch Sông Đà thì doanh nghiệp mới đề xuất khảo sát. Chính vì thế, hai việc này không liên quan gì tới nhau... Từ trước đến nay, hồ Đồng Bãi cũng do tỉnh Hòa Bình quản lý. Việc Hòa Bình lấy lại hồ Đồng Bãi cũng là điều tất yếu. Khi lấy lại, chúng tôi cũng chưa có chủ trương sử dụng hồ nước rộng lớn này vào làm việc gì mà vẫn giữ là hồ chứa nước, phụ vụ cho mục đích sinh hoạt, nông nghiệp của người dân".

(Ông QUÁCH TẤT LIÊM - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình - cho biết trên Đất Việt ngày 28-10 về việc tỉnh Hòa Bình muốn lấy lại hồ Đồng Bãi (vốn đang cho Nhà máy nước sạch Sông Đà mượn) để quản lý và dự án sân golf gần đó).