Lãnh đạo đi công tác kéo bộ sậu vài chục người - Ảnh 1.

GS Đặng Hùng Võ

"Chi tiêu thường xuyên của ta quá lớn, ngân sách thiếu. Cách thức tiếp cận của Bộ Tài chính là tăng thuế, trong đó có thuế môi trường đã tăng rồi, chuẩn bị tăng thuế đất (đã gặp phản ứng của dư luận), đó là cách tiếp cận "ngược đời".

Chúng ta đã xem xét mọi việc nhưng xem ra chưa hiệu quả, ví dụ như chuyện xe công. Bên cạnh đó, những chuyến đi nước ngoài mang tính tham quan, học tập kinh nghiệm thì cần phải xem xét kỹ lưỡng. Cách thức đi công tác trong nước cũng phải xem xét lại.

Tôi đã nhìn thấy nhiều đoàn, kể cả Thứ trưởng, Bộ trưởng đi mà kéo "bộ sậu" vài chục người đi theo, đi nước ngoài cũng kéo 5-7 người. Chuyện duyệt hoặc cách tiếp cận vấn đề đi công tác của cán bộ cấp cao cần phải có chuẩn mực nhất định. Để việc này có hiệu quả thì tư duy của người lãnh đạo phải quyết được độc lập, kể cả bộ trưởng. Nếu chúng ta có một mạng lưới thông tin công khai thì cần gì phải có thư ký đi "nhắc vở", cần phải vụ trưởng này, vụ phó kia đi theo để đến vấn đề này hỏi vụ nọ, vụ kia".

(GS ĐẶNG HÙNG VÕ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường (TN-MT), cho biết trên VOV về câu chuyện chi tiêu, sử dụng con người).