Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Bây giờ cần nhắc bài học gần dân - Ảnh 1.

Ảnh: Dân Việt

...Lâu nay, cán bộ ta vẫn có một bộ phận xa dân lắm. Bây giờ, cần nhắc lại bài học "gần dân". Gần dân, trước hết phải chịu hiểu dân, mà hiểu rồi, còn phải hành động nữa. Như vậy cán bộ mới có trách nhiệm chứ. Chứ hiểu rồi để đó là không được…

Bây giờ về đây, tôi mới thấy cái thủ tục hành chính của mình rườm rà quá. Thỉnh thoảng có vài chuyện dính dấp tới hành chính cơ sở, tình cờ thôi nhưng tôi không hiểu được. Cái chuyện nó đơn giản thế, mà giải quyết sao khó thế? Anh là cán bộ, anh phải hiểu dân chứ. Dân thì đang vướng cái đó, đang gặp khó khăn cái đó, mà anh không tham gia, không giải quyết, anh làm lơ, thậm chí còn làm khó thêm nữa. Kỳ thiệt!".

(Nguyên Chủ tịch nước NGUYỄN MINH TRIẾT cho biết trên Dân Việt ngày 13-1).