Nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIII: Không nên quá câu nệ tuổi tác với chức vụ chủ chốt - Ảnh 1.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn

"Đảng chủ trương trong Ban chấp hành Trung ương sắp tới phải có 3 độ tuổi, phấn đấu dưới 50 tuổi chiếm khoảng 15-20%; 50-60 tuổi khoảng 70% và từ 61 tuổi trở lên khoảng 10%. Quan tâm đến cơ cấu tuổi là cần thiết vì mỗi độ tuổi có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Trẻ thì sung sức, năng động, mạnh dạn đổi mới, nhưng kinh nghiệm có thể còn thiếu, sự từng trải chưa đủ.

Những người trẻ nào đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì rất cần được tạo điều kiện tham gia vào cơ quan lãnh đạo của Đảng, để Ban chấp hành Trung ương mới có sức bật, sự năng động cần thiết, đồng thời giúp lãnh đạo trẻ trưởng thành, đảm nhận nhiệm vụ nặng nề hơn về sau.

Trong điều kiện Việt Nam, lứa tuổi 50-60 có độ chín, bề dày về kinh nghiệm ở các lĩnh vực công tác nên cần số lượng đông nhất.

Ngoài ra, do tiêu chuẩn quan trọng nhất của người lãnh đạo là khả năng, bản lĩnh xử lý những vấn đề tầm chiến lược, quan trọng của toàn Đảng, toàn quốc, nên những người cao tuổi đã được thử thách, rèn luyện, có kinh nghiệm công tác về nhiều mặt là vốn quý, nên có một tỷ lệ nhất định những người này trong hàng ngũ lãnh đạo, nhất là ở những vị trí cấp chiến lược, sẽ bảo đảm sự vững vàng của cơ quan lãnh đạo…

… Chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII, đến nay, Ban chấp hành Trung ương đã biểu quyết thông qua danh sách giới thiệu để bầu ra các Ủy viên Trung ương; tiếp đó đã biểu quyết danh sách giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới; sắp tới sẽ xem xét nhân sự chủ chốt là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.

Trình tự như vậy là hợp lý vì có đủ tiêu chuẩn Trung ương thì mới có điều kiện cân nhắc vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư; có vào Bộ Chính trị thì mới tính đến chuyện đảm nhiệm cương vị chủ chốt. Trường hợp đặt biệt xem xét cuối cùng.

Trường hợp đặc biệt dành cho những người đã quá độ tuổi theo quy định, nhưng chưa tìm được người đủ khả năng, kinh nghiệm để đảm bảo sự ổn định. Đây phải là những nhân vật ưu tú, xuất sắc và còn đủ điều kiện để tiếp tục làm việc, đảm nhiệm những vị trí rất cần thiết mà Trung ương thấy nên đặc cách giới thiêu tái cử. Việc này Trung ương sẽ cân nhắc, quyết định nhân sự giới thiệu ra Đại hội. Tất nhiên, những trường hợp này không nhiều.

Tôi tán thành cách đặt vấn đề của Đảng về cơ cấu độ tuổi. Tuy nhiên, tôi nghĩ những chức vụ chủ chốt nhất không nên quá câu nệ về tuổi tác. Thế giới có những lãnh đạo rất trẻ, nhưng đôi khi có lãnh đạo cao tuổi và nhiều trường hợp lại là những người lãnh đạo rất xuất sắc.

(Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư PHAN DIỄN cho VnExpress biết ngày 22-12).