Ra sức chạy danh hiệu để chạy chức, chạy quyền - Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

"Những kết quả trong quá trình thi đua đều thể hiện sự cống hiến, đóng góp của mỗi người. Nên có những người ra sức "chạy thành tích", "chạy danh hiệu" mà thực chất là dùng những danh hiệu đó để khuếch trương cho việc "chạy chức, chạy quyền" sau này.

Không chỉ người "mua", mà người "bán" danh hiệu cũng có lợi ích nhóm trong chuyện này, thành một dây, chùm, làm lũng đoạn, tha hóa tinh thần thi đua ái quốc.

... Khi chúng ta làm nghiêm minh cùng với thước đo chuẩn thì chắc chắn sẽ tạo ra phong trào tốt. Còn nếu chỉ chạy đua họp hành, bầu theo kiểu hình thức thì sẽ làm cho vai trò thi đua bị xem nhẹ, ý chí phấn đấu bị thui chột. Phải có được những điển hình thật, tấm gương, tập thể làm tốt thật thì mới đáng khen, mới tạo ra phong trào thi đua thực chất".

(PGS-TS LÊ QUỐC LÝ – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - nêu quan điểm trên VOV ngày 11-6  về hiện tượng "chạy danh hiệu" trong phong trào thi đua).