Thanh Hóa có ưu ái cựu Phó Chủ tịch nâng đỡ không trong sáng? - Ảnh 1.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa Ngô Hoàng Kỳ

... Không có gì là mở đường hay bất thường ở đây cả. Từ trước tới nay, trong UBND tỉnh vẫn thường xuyên có các Ban Chỉ đạo, tùy thuộc vào tình hình và nhiệm vụ trong từng thời điểm, chẳng hạn Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo Chương trình xoá đói giảm nghèo…

Thực tế, Ban Chỉ đạo về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nhà ở cũng đã từng tồn tại. Tuy nhiên, thời điểm này thành lập lại là cần thiết vì Thanh Hóa hiện đang là địa phương có tốc độ đô thị hóa cao và có sự chuyển mình mạnh mẽ. Rất cần một ban chỉ đạo về lĩnh vực này để tham mưu, tư vấn, giúp chủ tịch và UBND tỉnh quyết định các vấn đề liên quan.

Ông Tuấn là người được đào tạo bài bản, bản thân ông Tuấn cũng có quá trình nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng và nhà ở. Vì vậy, chắc chắn ông Tuấn sẽ có những ảnh hưởng tích cực trong việc tham mưu, tư vấn cho UBND tỉnh ra các quyết sách liên quan".

(Ông NGÔ HOÀNG KỲ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết trên Báo Lao Động ngày 17-4 sau khi UBND tỉnh bố trí cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn - người vừa nhận các hình thức kỷ luật - vào vị trí ủy viên trực Ban Chỉ đạo về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nhà ở tỉnh Thanh Hóa).