Vì sao cán bộ ngại làm đại biểu Quốc hội chuyên trách? - Ảnh 1.

Ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

... Bởi nếu lựa chọn vào cơ quan Chính phủ thì chế độ đãi ngộ sẽ tốt hơn đại biểu Quốc hội chuyên trách. Chính vì thế, nhiều cán bộ ở các tỉnh, các bộ, mời sang làm đại biểu chuyên trách là họ từ chối ngay.

Khi chúng tôi nghiên cứu về chế độ đãi ngộ của các nước đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách, thấy rằng một thượng nghị sĩ chế độ ngang bằng, thậm chí còn hơn bộ trưởng. Ở ta thì vẫn theo lương công chức, hệ số để tính phụ cấp của đại biểu Quốc hội. 

Chính vì vậy, để thu hút người có trình độ tham gia vào hoạt động Quốc hội, phải có chính sách đồng bộ giữa mời gọi và chế độ đãi ngộ phải song song. Theo tôi, sau này khi thực hiện cải cách tiền lương thì phải quy định hệ số lương của đại biểu Quốc hội là bao nhiêu, tương ứng với cấp gì thì mới khuyến khích được người tài năng tham gia".

(Ông LÊ NHƯ TIẾN - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - cho biết trên Báo Giao Thông ngày 20-9 về việc nhiều người từ chối làm phó chủ nhiệm, ủy viên thường trực các ủy ban của Quốc hội).