Vụ kiện đòi hơn 3 tỉ đồng/ bài hát: Tỉ phú Hoàng Kiều phải chứng minh gì? - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ (ảnh lớn) và ông Hoàng Kiều

"Ông Hoàng Kiều phải cung cấp được chứng cứ chứng minh mình là đối tượng được quyền khởi kiện. Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định có 3 hàng thừa kế và ông Kiều là cháu thì thuộc hàng thừa kế thứ ba. 

Như vậy, nếu hàng thừa kế thứ nhất hoặc thứ hai không còn thì khi đó ông Hoàng Kiều mới đương nhiên được quyền khởi kiện. Trường hợp hàng thừa kế thứ nhất hoặc thứ hai vẫn còn thì các đồng thừa kế này phải làm ủy quyền để ông Hoàng Kiều đại diện đứng ra khởi kiện. Nếu ông Hoàng Kiều có di chúc thì tòa cũng phải xét di chúc đó có hợp pháp hay không hợp pháp. Nếu di chúc hợp pháp thì người được định đoạt theo di chúc mới có quyền khởi kiện".

(Thẩm phán QUÁCH HỮU THÁI - Chánh án TAND quận 2, TP HCM - cho biết trên Báo Thanh Niên về việc ông Hoàng Kiều, cháu ruột nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, yêu cầu kiện Công ty Sky Music đền 150.000 USD - tương đương gần 3,5 tỉ đồng/bài vi phạm quyền tác giả).