Nguyên nhân đình bản và thu hồi cuốn sách được ông Chu Văn Hòa - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - đưa ra là "Một cơn gió bụi" được đăng ký là sách thơ văn nhưng thực chất là hồi ký. Như vậy, NXB Hội Nhà văn và Phương Nam Books đăng ký và xuất bản không đúng đề tài.

Cụ thể, văn bản của Cục Xuất bản, In và Phát hành nêu: "NXB Hội Nhà văn đăng ký xuất bản đề tài "Một cơn gió bụi" với thể loại là thơ văn nhưng nội dung cuốn sách khi xuất bản không đúng thể loại và tóm tắt nội dung như đăng ký".

Thu hồi sách Một cơn gió bụi - Ảnh 1.

Bìa cuốn sách "Một cơn gió bụi"

"Một cơn gió bụi" là hồi ký của học giả Trần Trọng Kim (1882-1953). Sách gồm 12 chương, mỗi chương kể về một giai đoạn trong cuộc đời tác giả, trong bối cảnh lịch sử Việt Nam từ năm 1942 đến 1948. Trong cuốn hồi ký, học giả Trần Trọng Kim nói lên suy nghĩ của mình về các sự kiện lớn xảy ra thời bấy giờ.

Cuốn hồi ký này từng được NXB Vĩnh Sơn (Sài Gòn) phát hành năm 1969. Đầu năm 2017, NXB Hội Nhà văn - Công ty TNHH MTV sách Phương Nam liên kết phát hành ấn phẩm này với thể loại là sách thơ văn, số lượng in 2.000 bản. Cuốn sách được in xong và nộp lưu chiểu quý I/2017.

Phía Phương Nam Books cho rằng hồi ký "Một cơn gió bụi" là tài liệu quan trọng nhất về việc thành lập, tổ chức, hoạt động của Nội các Trần Trọng Kim. Nhưng công văn của Cục Xuất bản, In và Phát hành cho thấy trong cuốn sách có nhiều chi tiết, đánh giá không phù hợp, không khách quan hoặc chưa được kiểm chứng.

Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu NXB Hội Nhà văn không phát hành và thực hiện thu hồi toàn bộ số sách "Một cơn gió bụi" đang phát hành trên thị trường.

Tin-ảnh: H.Bình