Phan Mạnh Quỳnh "lột xác"

Ký ức về Phan Mạnh Quỳnh thời "Vợ người ta" được "tẩy sạch" bằng những ca khúc đầy tự sự ra đời trong sự thừa nhận của giới chuyên môn và đón nhận của công chúng

Phan Mạnh Quỳnh "lột xác"