Đĩa than Việt hồi sinh

Tại Việt Nam, hiện nay cũng có nhiều nghệ sĩ ra đĩa than như để gìn giữ, phát triển hình thức nghe nhạc phổ biến một thời

Đĩa than Việt hồi sinh
Xem thêm