Bà Trần Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí, cho biết bảo tàng đã sưu tầm trên 20.000 hiện vật, tài liệu. Trong số đó có trên 700 hiện vật, tài liệu độc đáo, quý hiếm phản ánh những sự kiện quan trọng của lịch sử báo chí Việt Nam được nghiên cứu, lập hồ sơ, thẩm duyệt phục vụ trưng bày.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam giới thiệu 700 hiện vật, tài liệu độc đáo, quý hiếm từ 19-6 - Ảnh 1.

Bà Trần Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí giới thiệu về báo chí Việt Nam giai đoạn 1865-1925

Bảo tàng có 5 gian trưng bày gồm báo chí Việt Nam giai đoạn 1865-1925, báo chí Việt Nam giai đoạn 1925-1945, báo chí Việt Nam giai đoạn 1945-1954, báo chí Việt Nam giai đoạn 1954-1975 và cuối cùng là báo chí Việt Nam giai đoạn 1975 đến nay.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam giới thiệu 700 hiện vật, tài liệu độc đáo, quý hiếm từ 19-6 - Ảnh 2.

Khu vực trưng bày báo chí địa phương

Các không gian trưng bày được bố trí trên diện tích gần 1.500 m2, được khai thác triệt để trên các diện trưng bày khác nhau. Một số điểm nhấn trong các không gian trưng bày có thể kể đến hình tượng Bút sen ở gian khánh tiết, bục kim cương ở gian 1865-1925, khu vực "Tưởng niệm các nhà báo đã hy sinh vì Tổ quốc và Nhân dân, Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam"…

Bảo tàng Báo chí Việt Nam giới thiệu 700 hiện vật, tài liệu độc đáo, quý hiếm từ 19-6 - Ảnh 3.

Khu vực "Tưởng niệm các nhà báo đã ngã xuống vì Tổ quốc và Nhân dân", Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam"

Cũng tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam chiều nay 15-6, Lễ ký kết Bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác chiến lược giữa Bảo tàng Báo chí Việt Nam với 2 cơ sở đào tạo báo chí lớn là Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn), Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong việc đào tạo, trao đổi học thuật cũng như thực tiễn hoạt động nghiệp vụ báo chí, hỗ trợ lẫn nhau về giảng dạy, nghiên cứu, xây dựng và phát triển các chương trình hợp tác khác.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam giới thiệu 700 hiện vật, tài liệu độc đáo, quý hiếm từ 19-6 - Ảnh 4.

Góc trưng bày buổi phát hình đầu tiên. Tại đây, công chúng sẽ được nhìn lại chiếc máy quay còn đơn sơ của giai đoạn đầu làm báo hình tại Việt Nam.

Trong suốt quá trình phát triển, báo chí luôn đồng hành cùng lịch sử đất nước, là vũ khí sắc bén trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng con người và văn hóa Việt Nam.

Xuất phát từ ý tưởng, tâm huyết gìn giữ, tôn vinh và phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp đó của các thế hệ người làm báo Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã hoàn thiện Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam giới thiệu 700 hiện vật, tài liệu độc đáo, quý hiếm từ 19-6 - Ảnh 5.

Một góc trưng bày các hiện vật của những người làm báo cách mạng trong chiến tranh

Đề án bao gồm 3 dự án thành phần là "Dự án Trưng bày Bảo tàng", "Dự án Sưu tầm hiện vật và tài liệu", "Dự án Tuyển dụng và đào tạo Nhân sự bảo tàng". Ngày 21-8-2014, Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Từ khi được thành lập đến nay, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã trải qua hơn 1.000 ngày để triển khai các dự án thành phần nói trên. Dự án sưu tầm tài liệu hiện vật hiện đã và đang tiếp tục triển khai, đã sưu tầm trên 20.000 hiện vật, tài liệu được tập hợp và bảo quản tại kho cơ sở của bảo tàng.

Yến Anh