"Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2023" với sự tham gia của hơn 100 dân tộc từ các tỉnh trong cả nước. Nhiều nội dung sẽ được tổ chức như diễn đàn "Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Nguồn lực phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; "Triển lãm giới thiệu bộ sưu tập hiện vật về văn hóa các tộc người"; "Tái hiện những lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc và các hoạt động thể thao quần chúng"…

Hấp dẫn, đặc sắc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Ảnh 1.

“Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” thu hút đông đảo các nghệ nhân từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước tham gia (Ảnh BTC cung cấp)

Diễn đàn văn hóa "Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Nguồn lực phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" sẽ diễn ra ngày 15-4, với khoảng 40 tham luận, kèm trưng bày các hình ảnh về sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam kết hợp với thực hành di sản và nghề thủ công truyền thống như đan lát, dệt, xòe, sạp…

Một số nghệ thuật trình diễn được UNESCO ghi danh và một số di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại; Nghệ thuật sân khấu Rô băm của dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng; Trích đoạn nghi thức truyền thống của dân tộc Mạ tỉnh Lâm Đồng, dân tộc Thái tỉnh Thanh Hóa … cũng được giới thiệu, trình diễn tại diễn đàn này.

"Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2023" là hoạt động nằm trong chương trình triển khai thực hiện những nội dung của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương văn hóa Việt Nam" và 15 năm thực hiện "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam".

T.Hiệp