Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học - nghệ thuật - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu TP HCM do ông Nguyễn Thọ Truyền - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM (thứ 4 từ phải sang) - làm trưởng đoàn tham gia hội nghị.

Tham dự hội nghị có 184 đại biểu là cán bộ tuyên giáo; văn nghệ sĩ; cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa, văn nghệ; lãnh đạo các hội văn học - nghệ thuật trung ương và địa phương; cán bộ nghiên cứu lý luận, phê bình; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, nhà xuất bản; giảng viên các trường đại học, cao đẳng ở 34 tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học - nghệ thuật - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu, văn nghệ sĩ tham quan Nhà tù Phú Quốc trong đợt tập huấn tại Phú Quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia nghiên cứu, thảo luận, viết bài thu hoạch về các chuyên đề: Quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ trong một số nghị quyết gần đây; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Đấu tranh phòng chống "diễn biến hòa bình", phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Vấn đề tự do sáng tạo trong văn học - nghệ thuật Việt Nam hiện nay...

Tin-ảnh: T.Hiệp