Đây là dự án được triển khai từ năm 2020 với hoạt động chính là phát triển một hệ thống nền tảng chia sẻ thông tin về di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho các quốc gia thành viên như: Việt Nam, Mông Cổ, Malaysia, Uzbekistan, Kazakhstan, Ấn Độ, Fiji… trong những năm tới.

Ra mắt nền tảng về di sản văn hóa phi vật thể - Ảnh 1.

Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể” đại diện của nhân loại. Ảnh: THANH HIỆP

Các nhà nghiên cứu, người thực hành, nhà hoạch định chính sách và nhiều đối tượng khác đều có thể dễ dàng tìm kiếm, định vị thông tin và nội dung cần tìm về di sản văn hóa phi vật thể qua nền tảng ichLinks với sự hỗ trợ của các công nghệ kỹ thuật số cao… 

Trong tình hình dịch Covid-19, sáng kiến này được xem là nỗ lực mang ý nghĩa toàn cầu để người nghiên cứu tại nhiều quốc gia có thể theo dõi, rà soát, đề xuất những biện pháp hữu ích cho việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể, trong đó Việt Nam có nhiều di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận. 

H.Thuận