Thư viện miễn phí nằm ngay khu đất “vàng” của TP HCM

Xuân Huy - Quốc Thắng