Sáng 10-10, tại Bảo tàng lịch sử quốc gia (Hà Nội) đã tổ chức khai mạc trưng bày "Ánh sáng từ Đường kách mệnh". Đây là sự kiện được chờ đợi bởi dịp kỷ niệm 90 năm ngày ra đời tác phẩm "Đường kách mệnh" của Nguyễn Ái Quốc (1927-2017).

"Đường kách mệnh" gồm 100 trang in thạch, trên giấy nến, kích thước 22x15cm, trang bìa lót có kích thước 15x20 cm đã ngả màu vàng cùng hơn 150 hiện vật, tài liệu, hình ảnh có ý nghĩa lớn lao khác.

Cuốn sách tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc dùng để đào tạo những cán bộ đầu tiên cho cách mạng Việt Nam những năm 1925-1927 ở Quảng Châu (Trung Quốc). Đây được coi là văn kiện lý luận chính trị đầu tiên của Đảng ta, có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn, đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối cách mạng Việt Nam.

Cuốn "Đường kách mệnh" đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc (in đầu năm 1927), được công nhận bảo vật quốc gia năm 2012. Đây cũng là cuốn "Đường kách mệnh" gốc duy nhất còn lại đến nay.

Một số hình ảnh tại triển lãm trưng bày "Ánh sáng từ Đường kách mệnh":

Trưng bày bảo vật quốc gia - cuốn Đường kách mệnh - Ảnh 1.

Trưng bày bảo vật quốc gia - cuốn Đường kách mệnh - Ảnh 2.

Trưng bày bảo vật quốc gia - cuốn Đường kách mệnh - Ảnh 3.

Trưng bày bảo vật quốc gia - cuốn Đường kách mệnh - Ảnh 4.

Trưng bày bảo vật quốc gia - cuốn Đường kách mệnh - Ảnh 5.

Trưng bày bảo vật quốc gia - cuốn Đường kách mệnh - Ảnh 6.

Trưng bày bảo vật quốc gia - cuốn Đường kách mệnh - Ảnh 7.

Trưng bày bảo vật quốc gia - cuốn Đường kách mệnh - Ảnh 8.

Trưng bày bảo vật quốc gia - cuốn Đường kách mệnh - Ảnh 9.

Trưng bày bảo vật quốc gia - cuốn Đường kách mệnh - Ảnh 10.

Trưng bày bảo vật quốc gia - cuốn Đường kách mệnh - Ảnh 11.

Trưng bày bảo vật quốc gia - cuốn Đường kách mệnh - Ảnh 12.

Trưng bày bảo vật quốc gia - cuốn Đường kách mệnh - Ảnh 13.

Tin-ảnh: Huy Thanh