Người trở về từ Đất "K"

Gã tên Lâm, tên đầy đủ là Bùi Quang Lâm, tác giả cuốn Đất "K" (NXB Hội Nhà văn).

Người trở về từ Đất "K"