Thư tình... mướn viết

Khi nhà văn Tiger ngoắt tay ra dấu cho cô tiếp viên tính tiền thì Ái Lan đến. Cô liếc xéo người ngồi đợi mình cả giờ rồi mới kéo ghế ngồi đối diện.

Thư tình... mướn viết