Ai hát nấy nghe

Ông bà chủ quán chắc còn buồn lâu với những ký ức ngày xưa, vì người ở lại bao giờ cũng sống cùng quá khứ. Không biết cái quán nhỏ ngoài ngã tư còn ở đó được bao lâu?

Ai hát nấy nghe