Từ Giải Mai Vàng lần thứ 13-2007, Giải Mai Vàng bắt đầu tổ chức những chương trình có ý nghĩa cộng đồng, mang tính nhân văn với hàng chục đêm diễn mỗi năm, đưa nghệ sĩ đến biểu diễn, giao lưu với công nhân tại các công ty, khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP HCM và các tỉnh lân cận.

Ngọc Diệu - Thanh Long