Cụ ông 81 tuổi mang 9 bao tiền lẻ đến gửi ngân hàng

Mỹ Uyên - Thanh Long