Cũng theo khảo sát, trong quý I và quý II/2015, 86% nhân sự và quản lý cấp cao cho rằng là thời điểm thích hợp để nhảy việc. 14% còn lại cho rằng thời điểm thích hợp chuyển việc sẽ rơi vào quý III và quý IV. Trên thực tế, 81% các doanh nghiệp khi được khảo sát thừa nhận có nhu cầu tuyển dụng cao trong quý I và quý II với lý do công ty mở rộng quy mô chiếm 52% và tuyển bổ sung, thay thế vị trí chiếm đến 46%.

N.Nguyên