Đoàn Luật sư tỉnh BR-VT cho biết khoảng 120 luật sư sẵn sàng trợ giúp pháp lý và đại diện hợp pháp cho 1.255 người dân bị thiệt hại khởi kiện Vedan. Hôm nay, 7-7, đoàn sẽ tiếp nhận 1.255 hồ sơ kiện Vedan để nghiên cứu và hướng dẫn người dân làm thủ tục ủy quyền, đến ngày 27-7 sẽ nộp đơn kiện tại TAND huyện Tân Thành.
 

Hội Nông dân tỉnh BR-VT đã có văn bản kiến nghị Trung ương Hội Nông dân VN đề nghị TAND Tối cao cho tạm hoãn nộp án phí vì nông dân bị thiệt hại đa số là người nghèo.

K.Cương