Phải thấy được ma túy là loại tội phạm của các loại tội phạm. Việc đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện tập trung là điều không mong muốn nhưng bắt buộc phải làm. Tuy nhiên, đây là việc làm gặp nhiều khó khăn. Số người nghiện ma túy liên tục tăng cao trong khi các cơ sở cai nghiện đang trong tình trạng quá tải, xuống cấp về cơ sở vật chất, thiếu phác đồ điều trị, thiếu y - bác sĩ và người có chuyên môn sâu. Một khó khăn nữa là các học viên trốn trại ra ngoài nhưng chưa có chế tài xử lý, nếu bị bắt thì cũng chỉ phải quay trở lại trại. Một số địa phương vì muốn trong sạch địa bàn mà bằng mọi giá đưa hết người nghiện ra khỏi địa bàn mình, thậm chí cả những đối tượng chưa được phân loại người nghiện...

Để cải thiện tình trạng nghiện ma túy trong thời gian tới, theo tôi, cần có giải pháp mạnh để giảm cung, giảm cầu và cuối cùng giảm tác hại. Đồng thời, tiến hành tăng cường thực hiện đồng bộ cả 3 loại cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và bắt buộc. Trong đó, cai nghiện bắt buộc là giải pháp cuối cùng khi cai nghiện tại gia đình và cộng đồng không hiệu quả. Bên cạnh đó, việc chỉ xử lý người nghiện theo hướng hành chính mà không xử lý hình sự khiến chúng ta không quản lý được người nghiện, tình hình vì thế càng phức tạp. Trước mắt, cần sửa đổi Luật Phòng chống ma túy và khôi phục điều 199 của Bộ Luật Hình sự.

Hình sự hóa việc sử dụng ma túy là điều cần thiết bởi thả nổi người nghiện sẽ kích thích hành vi mua bán, tàng trữ ma túy. 

Chung Thanh Huy