Theo ông, mọi công việc của địa phương muốn thành công trước hết phải thực hiện tốt công tác dân vận. Muốn xây dựng nông thôn ngày càng phát triển thì phải thực hiện chăm lo cho thế hệ trẻ, vì đây sẽ là những hạt nhân quan trọng sau này.

Nghĩ là làm, ông Thiện vận động cán bộ, hội viên CCB xây dựng mô hình chi hội khuyến học. Thời gian đầu, chi hội khuyến học gặp không ít khó khăn do điều kiện chăm lo việc học của con em đối với một bộ phận người dân địa phương chưa cao. Để góp phần giải quyết điều này, ông cùng các hội viên đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân về công tác khuyến học; tranh thủ vận động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để gây quỹ khuyến học. Chính sự tích cực đó đã thuyết phục được cán bộ, hội viên và người dân trong khu dân cư cùng tham gia và đạt hiệu quả.

Tuổi cao, nhiệt huyết càng cao - Ảnh 1.

Cựu chiến binh Nguyễn Đức Thiện nói chuyện truyền thống với các em học sinh xã Xuân Sơn

Hơn 500 học sinh đã được giúp đỡ, động viên kịp thời để tiếp bước đến trường với tổng số tiền gần 100 triệu đồng và nhiều đồ dùng học tập. Từ đó, mô hình khuyến học được nhân rộng trong Hội CCB và toàn xã Xuân Sơn, được Hội CCB huyện Vạn Ninh nhân rộng trong toàn huyện. Điều quan trọng hơn nữa là nhận thức về chăm lo việc học cho con em của người dân địa phương đã được nâng lên, nhiều học sinh nghèo đã nỗ lực trong học tập.

Ông Thiện còn dành thời gian tổ chức các buổi tuyên truyền về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, nhất là vào các ngày lễ 22-12 và 30-4 hằng năm, thu hút sự tham dự của nhiều học sinh ở xã Xuân Sơn.

Tuổi cao, nhiệt huyết càng cao - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đức Thiện cùng các cháu học sinh trong một buổi chi hội khuyến học tặng quà

Ông Lường Ngọc Minh, Chủ tịch Hội CCB xã Xuân Sơn, cho biết ông Thiện là một trong những hội viên nòng cốt của hội, luôn gương mẫu, nhiệt huyết trong công tác và có những đóng góp rất tích cực. Ngoài những việc như tham mưu cho ban chấp hành hội và chi hội xây dựng mô hình chi hội khuyến học, làm tuyên truyền viên giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, ông Thiện còn vận động được nhiều người dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bài và ảnh: Thanh Hải