Biển đảo luôn là một phần máu thịt của Tổ quốc, gắn liền với những mốc son lịch sử dân tộc. Trong thời kỳ hội nhập hiện nay, khi các thế lực thù địch, phản động lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc, kích động mâu thuẫn, hận thù, chống phá đường lối phù hợp, đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, chúng ta càng phải chủ động tích cực đấu tranh phòng chống.

Những kết quả đáng mừng

Một trong những giải pháp đó là phát triển văn hóa đọc nhằm đem đến cho bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ, để từ đó vun đắp tình yêu biển đảo, nâng cao kiến thức, hiểu biết đúng đắn về chủ trương, đường lối đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cuộc thi viết về chủ quyền: Vun đắp tình yêu biển đảo - Ảnh 1.

Một lễ khai mạc “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam” tổ chức tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam

Thời gian qua, ở một số địa phương trên cả nước đã tổ chức các hoạt động nhằm phát triển văn hóa đọc khá thiết thực. Thư viện tỉnh Quảng Nam tổ chức Ngày sách Việt Nam (21-4) kết hợp giới thiệu, tuyên truyền sách về chủ quyền biển đảo với nhiều cách làm sáng tạo như: Giới thiệu trực quan thông qua trưng bày sách thành những mô hình nhà đèn, nhà giàn trên biển đảo, nơi các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ vùng trời, vùng biển; phục vụ sách về chủ đề biển đảo của Tổ quốc; phối hợp, hướng dẫn trung tâm văn hóa - thể thao các huyện tổ chức ngày hội sách, luân chuyển sách chủ đề về biển đảo, chủ quyền biển đảo đến các địa phương; dùng xe lưu động đa phương tiện đưa sách báo, trong đó có nhiều sách, tài liệu về chủ quyền biển đảo đến các trường học thuộc những địa bàn, miền núi, vùng sâu để phục vụ bạn đọc và các học sinh.

Các trung tâm văn hóa - thể thao huyện Duy Xuyên, Tiên Phước, TP Hội An… cũng tổ chức ngày hội sách, trưng bày hình ảnh, giới thiệu tuyên truyền nhiều sách, tài liệu về chủ quyền biển đảo đến giới trẻ, học sinh.

Cuộc thi viết về chủ quyền: Vun đắp tình yêu biển đảo - Ảnh 2.

Giới thiệu sách biển đảo Việt Nam và mô hình nhà đèn đảo Trường Sa bằng sách của Thư viện tỉnh Quảng Nam

Thế hệ hôm nay đang thừa hưởng một kho tàng văn học Việt Nam phong phú, trong đó có nhiều tác phẩm rất giá trị chủ đề về biển đảo. Đã có những bộ tiểu thuyết xuất sắc như: "Biển gọi", "Chúng tôi ở Cồn Cỏ" của Hồ Phương; "Ra đảo" của Nguyễn Khải; "Đứng trước biển" của Nguyễn Mạnh Tuấn; "Biển xanh" của Chu Văn Mười… Đó là những tác phẩm đặc sắc viết về biển đảo, thể hiện một cách chân thực, giàu hình ảnh về biển đảo, chiến sĩ và người dân nơi đảo xa. Hay những tác phẩm thơ, trường ca của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như: Đình Kính, Thanh Thảo, Hữu Thỉnh, Nguyễn Việt Chiến… về đề tài biển đảo góp thêm nguồn sách quý.

Đề tài biển đảo cũng góp phần không nhỏ trong nền văn học hiện đại với 5 bộ sách chủ đề "Biển đảo 2019". Đầu năm 2023, đã có thêm bộ sách thiếu nhi "Trường Sa! Biển ấy là của mình" của Bùi Tiểu Quyên.

Ngoài sách văn học, còn có nhiều sách tư liệu về biển đảo được biên soạn kỹ càng như: "Công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới", "Tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển đảo Việt Nam", "Biển đảo Việt Nam trong trái tim Tổ quốc"… là nguồn tư liệu quý giá để bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu.

Khơi dậy niềm đam mê đọc

Văn hóa đọc là sự hợp thành của 3 yếu tố: cá nhân, cộng đồng xã hội và cơ quan quản lý nhà nước. Văn hóa đọc biểu hiện ứng xử, giá trị và chuẩn mực đọc của mỗi cá nhân.

Cuộc thi viết về chủ quyền: Vun đắp tình yêu biển đảo - Ảnh 3.

Thư viện tỉnh Quảng Nam luân chuyển sách qua mô hình “xe thư viện lưu động đa phương tiện” để phục vụ học sinh miền núi xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách nói chung, đọc sách chủ đề về biển đảo nói riêng nhằm nâng cao tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước. Văn hóa đọc giúp mỗi công dân hiểu biết sâu sắc về biển đảo, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền. Đó là một quá trình cần có sự định hướng, quan tâm của các nhà quản lý, cơ quan quản lý nhà nước, của cộng đồng; kết hợp với cổ xúy thói quen đọc, sở thích đọc và kỹ năng đọc của mỗi cá nhân trong xã hội. Từ mối liên hệ đó, phát triển văn hóa đọc để giáo dục ý thức, trách nhiệm công dân bảo vệ chủ quyền biển đảo rất cần thực hiện đồng bộ, thường xuyên, lâu dài bằng giải pháp sau:

Một là, tăng cường tuyên truyền, giới thiệu sách, đưa sách chủ đề về biển đảo đến bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ. Phát triển tủ sách, trang trí trưng bày sách, hình ảnh, tư liệu về biển đảo tại các phòng đọc của thư viện trường học; thư viện của trung tâm văn hóa - thể thao cấp huyện, xã, phường, thị trấn.

Hai là, song song với việc trang bị, bổ sung những cuốn sách về bằng chứng pháp lý, sách tư liệu, cần bổ sung nhiều tác phẩm văn học về biển đảo cho kho sách, tủ sách của các thư viện để lôi cuốn, thu hút bạn đọc. Thường xuyên cập nhật bổ sung, giới thiệu những tác phẩm mới về biển đảo.

Ba là, thư viện tỉnh, thành phố, huyện, thị cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo lập một bộ sưu tập về biển đảo Việt Nam để bạn đọc có thể truy cập miễn phí và đọc trực tuyến thông tin tài liệu giới thiệu tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, tóm tắt tác phẩm… Tài liệu số về biển đảo có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thể chia sẻ qua các ứng dụng mạng xã hội giúp bạn đọc truy cập không bị hạn chế bởi không gian và thời gian.

Bốn là, ngành giáo dục - đào tạo, ngành văn hóa - thông tin mỗi địa phương cần chỉ đạo tăng cường luân chuyển sách về biển đảo để phát huy hết tác dụng của từng cuốn sách. Luân chuyển sách giúp bạn đọc ở những địa phương, trường học còn khó khăn tiếp cận được với nhiều sách về biển đảo Việt Nam.

Năm là, tổ chức Đoàn Thanh niên địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học thường xuyên phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo, ngành văn hóa - thông tin tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, giới thiệu sách, tuyên truyền sách, kể chuyện theo sách về biển đảo Việt Nam.

Ngoài ra, đẩy mạnh hoạt động thư viện, đặc biệt là thư viện trường học, miền núi, duyên hải, vùng sâu, đồng thời có những chế độ, chính sách phù hợp cho đội ngũ viên chức thư viện.

Văn hóa đọc là chìa khóa mở mang hiểu biết về biển đảo quê hương, nâng cao nhận thức cho bạn đọc, nhất là giới trẻ, về vai trò, vị trí và ý nghĩa của biển đảo trong lịch sử - văn hóa Việt Nam. Phát triển văn hóa đọc là nhằm gây dựng niềm tin tưởng sâu sắc và quyết tâm tiếp nối truyền thống cha ông trong quá trình khai thác, xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Những hạn chế cần khắc phục

Hiện nay, vẫn còn nhiều tỉnh, thành phố, nhiều trường học trong cả nước chưa tổ chức thường xuyên các hoạt động để tạo thói quen đọc, sở thích đọc và kỹ năng đọc sách nói chung, sách chủ đề về biển đảo nói riêng. Bên cạnh đó, sự phân bố nguồn sách, tài liệu về chủ quyền biển đảo giữa thành thị và nông thôn còn bất cập. Các thư viện vùng nông thôn, miền núi, duyên hải, vùng sâu; sách, tài liệu về chủ quyền biển đảo, sách văn học về biển đảo còn hạn chế.

Công tác tuyên truyền, giới thiệu sách cũng chưa thường xuyên. Một số địa phương chưa dành kinh phí nhất định để bổ sung sách chủ đề về biển đảo, chủ quyền biển đảo cho các thư viện. Nhiều tác phẩm văn học, sách, tư liệu về biển đảo vẫn chưa đến với đa số người đọc; trong khi các phương tiện nghe nhìn, internet, Facebook, Zalo và các trang mạng xã hội có xu hướng lấn lướt làm giảm thói quen đọc của nhiều người.

Công tác thư viện đòi hỏi nhiều công sức, thời gian như: phục vụ bạn đọc; bảo quản sách; hướng dẫn giới thiệu, luân chuyển, thu hồi sách... Tuy nhiên, nguồn lực nhân viên thư viện giảm nhiều; tiền lương và các chế độ phụ cấp của viên chức thư viện còn hạn chế so với những ngành nghề khác.

Cuộc thi viết về chủ quyền: Vun đắp tình yêu biển đảo - Ảnh 5.
Bài và ảnh: Trần Hữu Phước (Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam)