CHỦ ĐỀ

Biểu tình lan rộng nước Mỹ

Vận động điều tra nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ

Các nước châu Phi đang vận động tiến hành một cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc nhằm vào "nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống" và "sự tàn bạo của cảnh sát" ở Mỹ và những nơi khác.

Vận động điều tra nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ
Xem thêm